އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން

.

ދަރަންޏެއްވޭތޯ ބެލުން: ލިލަކްވިލާ، ފާޠިމަތި އިޝާ މުޙައްމަދު ޝަރަތު

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރުޙޫމް އިބްރާހީމް ނަބީލް، ހ. ވީސަންގެ / މާލެ

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 1 ޖުމްލަ 92 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން