އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރުޙޫމާ ސަމީރާ ޢަލީ، މ. ހުކުރަދިގެ / ކ.މާލެ

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 1 ޖުމްލަ 126 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން