އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން


ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރްޙޫމް ޙަސަން ސާމިރު، ގ. ގްރޯތް / ކ. މާލެ

  • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 7 ޖުމްލަ 168 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން