.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ނަންބަރު 10660، (ސައިމާ ރެސިޑެންސް - ހުޅުމާލެ) އެވެކިޔާ ގޯތީގެ އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ފްލެޓް

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval