.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މ. ފިނިވާގެ އެވެކިޔާ އަމިއްލަ/ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval