.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މާލެ "ހ. އަވިދޭގެ-1" އެވެކިޔާ އަމިއްލަ ގޯއްޗާއި، ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval