.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ފޭސް 02 ބިމުގެ ނަންބަރު 20314 އެވެކިޔާ ގޯއްޗާއި، ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval