.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ނަންބަރު 10875 (އަމީން އެވެނިއު އޯކް)، އެއްމެދު ޢިމާރާތުގައި ހިމެނޭ ނަންބަރު 08-10 ފްލެޓް

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval