ނަންބަރު 144-އޭ/970/2021 އިޢުލާނާއި ގުޅޭ (ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު)-ރިސެޕްޝަނިސްޓް (ވަގުތީ)

  • މަޢުލޫމާތު ވިދާޅުވުމަށްThaaval