އަހަރީ ދުވަސް 2017

"އަހަރީ ދުވަސް 2017" މިނަމުގައި ސިވިލް ކޯޓުގައި ކޯޓުގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގުނު ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަންހެން މުވައްޒަފުންގެ ހޭންޑްބޯލް އަދި ފިރިހެން މުވައްޒަފުންގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތް މިނޮވެންބަރު މަހުގެ 17 އަދި 18 ހުކުރު، ހޮނިހިރު މިދެދުވަހުގެ ރޭގަނޑު ހެންވޭރު ދަނޑުގައި ބޭއްވުނެވެ. މިމުބާރާތް ކުޅެފައިވަނީ...

  • އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށްThaaval