ސިވިލް ކޯޓު ރިސެސްއަށް ދިޔުން

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، 01 ޖޫން 2017 އިން 10 ޖޫން 2017 އަށް ސިވިލް ކޯޓު އޮންނާނީ ރިސެސްގައެވެ.

  • ޕީ.ޑީ.އެފް ވިދާޅުވުމަށްThaaval