ސިވިލް ކޯޓު ރިސެސްއަށް ދިޔުން

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވާގޮތުގެމަތިން 01 ޑިސެމްބަރ 2016 އިން 20 ޑިސެމްބަރ 2016 އަށް ސިވިލް ކޯޓު އޮންނާނީ ރިސެސްގައެވެ. ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ ޢާންމު މަޖިލީހުން

  • އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށްThaaval