ޚިދުމަތުގެ ޝަރަފުގެ ހަނދާނީ ފިލާ ދިނުން

ސިވިލް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން 30 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ސިވިލް ކޯޓަށާއި ދިވެހި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވާފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ޚިދުމަތުގެ ޝަރަފުގެ ހަނދާނީ ފިލާ ދިނުމުގެ ހަފްލާއެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިގޮތުން މިފިލާ

  • އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށްThaaval