ހަވީރު ނޫހާގުޅޭގޮތުން ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ވިދާޅުވިކަމަށް މީޑިއާގައި ލިޔެވޭ ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން ސިވިލް ކޯޓުން އަމުރެއް ނެރެފި

ސިވިލް ކޯޓުގެ ކޯޓު އަމުރު ވިދާޅުވުމަށްThaaval