ތުޅުދަނޑި

ސިވިލް ކޯޓަކީ ފެމެލީ ކޯޓުން ބެލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި މަދަނީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޙްތިޞާސް ލިބިގެންވާ ސްޕީރިއާ ކޯޓެވެ. އަދި ހުޅުމާލޭގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ސިވިލް ކޯޓު ހުޅުމާލެ ޑިވިޜަނުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ކޯޓުވެސްމެއެވެ.

  • އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 2 ޖުމްލަ 3 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން