އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން

މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއް ވޭތޯބެލުން

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހ.ރަންގަލި / މާލެ، ސުލްޠާނާ ޢަޤީލް އަށް، ހ. ރަންގަލި 1 އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތިން ލިބިފައިވާ ބައިގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval
މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއް ވޭތޯބެލުން

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ، އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ނަންބަރު 405އޭ-ގާކޮށި ފްލެޓް

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: ހ. މާދިލް / މާލެ، އަލްމަރްޙޫމާ ފާޠިމަތު މަނިކެ

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 1 ޖުމްލަ 310 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން